Kartläggning och bedömning

God läsutveckling Visa större

God läsutveckling

Förlag: Natur & Kultur Läromedel

Författare: Annika Palm, Eva Fylking, Katarina Herrlin, Ingvar Lundberg, Lena Munck, Agneta Hedenfalk

Mer detaljer

45,40 € inkl.

Mer information

Boken är både en grundlig och konkret kurs i läsutveckling och ett tryggt diagnosmaterial. Materialet innehåller två kopieringsunderlag med alla faserna i läsutvecklingen tydligt definierade - ett för läraren och ett där eleven själv görs delaktig i sin läsutveckling.