Kartläggning och bedömning

Att bedöma elevers läsförståelse Visa större

Att bedöma elevers läsförståelse

37,99 € inkl.

Mer information

Enligt flera internationella kunskapsmätningar har svenska elevers resultat i läsförståelse sjunkit. Vad beror detta på, och hur kan vi vända trenden? Detta är utgångspunkten för Barbro Westlunds avhandling, där hon intervjuat fem svenska lärare om hur de ser på läsförståelse och bedömning, och jämfört dem med fem lärare i provinsen British Columbia i Kanada, som har signifikant bättre resultat än i Sverige i PIRLS 2006. Westlund visar att lärarnas samtalsmönster (diskurser) i de båda länderna ser mycket olika ut. Skillnaderna finns också i vilket stöd de ger eleverna i läsförståelse, hur bedömningen görs och vilket syfte den har. Lälndernas styrdokument hade stort inflytande på lärarnas synsätt, liksom hur de hade tillägnat sig forskning i praktiken.