Kartläggning och bedömning

Ida och Filip - paket Visa större

Ida och Filip - paket

55,50 € inkl.

Mer information

Ida och Filip är ett finlandssvenskt, normerat prov i läsförståelse för årskurs 5. Provet kan användas för att kartlägga läsförståelsen i en hel klass, men det kan med fördel även användas för att testa enskilda elever. Materialet består av 1 ex lärarhandledning, 10 ex läsförståelsehäften, 1 ex kopieringsunderlag för uppgiftshäftet. Lärarhandledningen innehåller instruktioner om provet men också information om vad som krävs för en god läsförståelse. Vikten av att arbeta med läsförståelse tas även upp, liksom förslag på olika arbetssätt som man kan använda för att utveckla elevernas läsförståelse. Handledningen innehåller bidrag av bl a Torleiv Hoijen, Monica Reichenberg och Heidi Harju-Luukkainen. Elevhäften och sammanställningsblanketten kan skrivas ut på Lärum-förlagets hemsida: http://www.larum.fi/sv/larum_forlaget/ida_och_filip/