Kartläggning och bedömning

Fyra toner på dragspelet - texthäften 10-pack Visa större

Fyra toner på dragspelet - texthäften 10-pack

20,00 € inkl.

Mer information

Dessa häften används till lärarhandledningen (som kan köpas i Fyra toner på dragspelet - paket), och uppgiftshäftet som finns i ovannämnda paket som kopieringsunderlag. Fyra toner på dragspelet är ett finlandssvenskt normerat prov för kartläggning av läsförståelse i årskurs tre. Materialet kan användas med en hel klass men även med enskilda elever. Normerna gäller för november månad. Lärarhandledningen innehåller anvisningar för genomförandet av kartläggningen samt anvisningar för rättandet och tolkning av resultaten. I handledningen ingår även bidrag som gäller läsförståelse och läslust av Anna Slotte-Lüttge (docent i pedagogik), Lotta Forsman (docent i språkdidaktik), Sigrid Ekholm (klasslärare). Sammanställningsblankett för resultaten finns att ladda ner på http://www.larum.fi/digitalmaterialbank/lasforstaelse/