Kartläggning och bedömning

Fyra toner på dragspelet - paket Visa större

Fyra toner på dragspelet - paket

56,10 € inkl.

Mer information

Fyra toner på dragspelet är ett finlandssvenskt normerat prov för kartläggning av läsförståelse i årskurs tre. Materialet kan användas med en hel klass men även med enskilda elever. Normerna gäller för november månad. Paketet består av en lärarhandledning, 10 texthäften samt ett uppgiftshäfte (kopieringsunderlag). Separat kan köpas till texthäften i 10-pack (Se: Fyra toner på dragspelet - texthäften 10-pack). Lärarhandledningen innehåller anvisningar för genomförandet av kartläggningen samt anvisningar för rättandet och tolkning av resultaten. I handledningen ingår även bidrag som gäller läsförståelse och läslust av Anna Slotte-Lüttge (docent i pedagogik), Lotta Forsman (docent i språkdidaktik), Sigrid Ekholm (klasslärare).

Du kan ladda ner sammanställningsblanketten från Lärums materialbank.