Läromedel - serier

God skrivutveckling Visa större

God skrivutveckling

Kustantantaja: Natur & Kultur Läromedel

Kirjailijat: Agneta Hedenfalk, Anna Strid, Ingvar Lundberg, Lena Munck, Annika Palm

Mer detaljer

45,41 € inkl.

Mer information

Här får du ett redskap som gör det möjligt för dig att följa varje barns skrivutveckling och individuellt hjälpa varje barn vidare. Boken är en grundlig och konkret kurs i skrivutveckling och ett tryggt diagnosmaterial. Boken innehåller två kopieringsunderlag med alla stegen i skrivutvecklingen. Här markerar du, på ett för varje elev individuellt schema, hur långt eleven kommit i sin skrivutveckling. Genom att regelbundet dokumentera hur elevens skrivförmåga utvecklas, skapar du en profil för eleven och får ett fungerande instrument för att på bästa sätt kunna planera den fortsatta undervisningen.

Relaterade produkter