Lärplatta

Lär och lek med surfplatta i förskolan Visa större

Lär och lek med surfplatta i förskolan

41,80 € inkl.

Mer information

Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Hur många av oss har inte sett en 1-åring som går fram till TV:n och försöker byta bild genom att dra på TV-skärmen? För dagens barn är pekskärm självklar, alltså blir en TV utan pekskärm ologisk. Boken vänder sig till dig som arbetar i barngrupper på förskolan. Här hittar du uppslag till olika teman och aktiviteter där surfplattan kan användas tillsammans med barnen. Surfplattan ersätter inte något annat, utan är ett bra komplement i den övriga verksamheten. Alla aktiviteter är kopplade till förskolans reviderade läroplan. Här finns också verktyg så att du enkelt och strukturerat kan arbeta med dokumentation och måluppfyllelse. I kombination med en aktiv pedagog blir surfplattan ett fantastiskt verktyg som gör lärandet modernt och lustfyllt! Vi hoppas att boken gör dig nyfiken på surfplattan som pedagogiskt redskap.

Relaterade produkter