Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter Visa större

Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter

18,16 € inkl.

Mer information

Elever med läs- och skrivsvårigheter presterar under sin förmåga, inte bara i svenska, utan i alla ämnen. Så behöver det inte vara menar författarna till denna bok. De talar av egen erfarenhet och menar att det idag är extra viktigt att all skolpersonal har kunskap om läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. Boken förespråkar ett individbaserat förhållningssätt till läsning, skrivning och kunskapsinhämtande, som ligger i linje med Sveriges utbildningspolitiska mål. Boken tar också upp teknikens möjligheter att låta eleverna växa utifrån sina egna förutsättningar.