Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Bli en läsare, Läs 2 Visa större

Bli en läsare, Läs 2

13,00 € inkl.

Mer information

Läs 2 -med läsinlärning i 7 steg innehåller: Innehåller 52 läsövningar, Genomgång av bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, J, Å, H, C, X, Z, W, Q (14 st), Läsövningarna innehåller frekventa småord, ord med ändelser, sammansatta ord, vokal- och konsonantförväxlingar och enkla meningar och texter m.m. Många läsövningar är specifikt inriktade på vokalträning och träning på två konsonanter i början av ord. Detta underlättar läsinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andra språk. I samband med läsning av texter sätts fokus på läsförståelse- strategier. Pedagogen bedömer utifrån elevens kunskap och förmåga, när läsövningarna skall förberedas med de 7 stegen, lämpligen vid genomgång av nytt språkljud.

Relaterade produkter