Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Bli en läsare, Skriv 1 Visa större

Bli en läsare, Skriv 1

6,90 € inkl.

Mer information

Skriv 1, läsinlärning i 7 steg innehåller: 24 skrivövningar. Genomgång av bokstäverna A, S, L, M, R, I, V, N, O, F, K, E, T, B, U (15 st). Skrivövningar på hjälplinjer med skrivanvisningar, som visar skrivriktningen, till varje bokstav. Skrivövningarna innehåller ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar. Många skrivövningar är specifikt inriktade på vokalträning. Detta underlättar skrivinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andraspråk.