Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Bli en läsare, Skriv 2 Visa större

Bli en läsare, Skriv 2

7,70 € inkl.

Mer information

Skriv 2 -med läsinlärning i 7 steg innehåller:24 skrivövningar. Genomgång av bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, J, Å, H, C, X, Z, W, Q (14 st). Skrivövningar på hjälplinjer med skrivanvisningar, som visar skrivriktningen, till varje bokstav. Skrivövningarna innehåller ord med ändelser, enkla meningar bl.a. att svara på frågor till texter, alfabetet m.m. Många skrivövningar är specifikt inriktade på vokalträning och träning på två konsonanter i början av ord. Detta underlättar skrivinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andraspråk.

Relaterade produkter