Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Bli en läsare, Skriv 3 Visa större

Bli en läsare, Skriv 3

7,70 € inkl.

Mer information

Skriv 3 -med läsinlärning i 7 steg innehåller: 30 skrivövningar. Skrivövningarna innehåller böjning av substantiv, adjektiv och verb, sammansatta ord, svara på frågor till texter, återberätta texter skriftligt m.m. Många skrivövningar är specifikt inriktade på skrivning av två och tre konsonanter i början av ord. Detta underlättar skrivinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andraspråk.

Relaterade produkter