Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Läsning av faktatexter -från läsprocess till lärprocess Visa större

Läsning av faktatexter -från läsprocess till lärprocess

46,50 € inkl.

Mer information

Är texten lagom svår för eleverna? Här ges redskap för att bedöma om texterna som används i undervisningen passar elevernas läsförmåga och de förkunskaper som de har i ämnet. Dessutom presenteras flera metoder som utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig nya kunskaper genom att arbeta med faktatexter. Författaren uppmärksammar särskilt de behov som finns hos flerspråkiga elever samt de elever som har läs- och skrivsvårigheter. En bok för alla lärare i grundskolan som använder faktatexter i sin undervisning.