Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal Visa större

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal

60,50 € inkl.

Mer information

Lärare i skolans senare stadier utgår från att eleverna nu kan läsa och att de inte behöver någon ytterligare undervisning i ämnet. Men att kunna läsa är inte bara en fråga om att identifiera skrivna ord. Utan förståelse kan man inte ta till sig en texts budskap.