Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter Visa större

Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter

47,60 € inkl.

Mer information

I denna metodiska handledning ligger tonvikten på skrivning och bearbetning av texter. Här finner du konkreta, adekvata förslag till arbete med elever med olika svårigheter. Boken rymmer en mångfald av tillämpnings- och träningsord, fraser och meningar. En del av övningarna kan vara användbara även för äldre elever. Författaren vill att eleverna arbetar med induktiv metod, dvs att de själva genom egna iakttagelser sluter sig till samband och regler inom språket.

Relaterade produkter