Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

TIL Tidig Intensiv Lästräning Visa större

TIL Tidig Intensiv Lästräning

30,58 € inkl.

Mer information

Ett effektivt program för barn som inte kommit igång med sin läsning. Alla barn testas under hela första läsåret och i början av det andra. De barn som behöver hjälp erbjuds 12 veckors daglig en-till-en-undervisning. Samarbete med hemmet är ett krav. Under en halvtimme läser, dikterar, skriver och laborerar eleven tillsammans med läraren. Den dagliga hemläxan redovisas följande dag.