Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Alla kan lära sig matematik Visa större

Alla kan lära sig matematik

13,00 € inkl.

Mer information

Den här boken visar hur roligt och spännande matematik kan vara. Bara man förstår grunderna faller många bitar på plats. I boken finns förslag på hur föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare och andra vuxna kan hjälpa barn att lyckas med matematik. Boken beskriver hur matematisk förståelse kan byggas från grunden och vad det innebär. Dagens syn på skolmatematik och kravet på att förstå och inte bara skriva rätta svar lyfts fram. Den ger också en inblick i vad barn ska lära sig under de första skolåren. I boken finns många exempel på hur barn får viktiga matematiska insikter genom lekfulla och vardagsanknutna aktiviteter som barn och vuxna lätt kan göra tillsammans. Matte är roligt när man förstår!

Relaterade produkter