Läs- och skrivsvårigheter - dyslexi

Vägar till engelska vid läs-och skrivsvårigheter Visa större

Vägar till engelska vid läs-och skrivsvårigheter

18,60 € inkl.

Mer information

I boken Vägar till engelska vid läs- och skrivsvårigheter vill författaren, Susanne af Sandeberg, ge inspiration till engelskundervisningen. Det finns många sätt att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och boken belyser olika framgångsfaktorer. Men boken tar också upp den problematik som finns i dagens skola. Författarens förhoppning är att läsaren under läsningen ska stanna upp, reflektera och dra slutsatser. Susanne af Sandeberg är fil.mag. i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hon var projektledare i LÄSK-projektet (LÄSK = läs och skriv) och har fått Anita Sandells pris för sina insatser inom dyslexiområdet.