Läsförståelse

Aktiv läskraft, Högstadiet Visa större

Aktiv läskraft, Högstadiet

39,00 € inkl.

Mer information

Läsförståelse är en förmåga som måste kopplas till det skolämne där den ska användas. Därför är det viktigt att alla lärare, oavsett ämne, lär ut goda läsförståelsestrategier under hela skoltiden. Aktiv läskraft innebär att läraren hjälper eleverna att bli medvetna om och ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser. Eleven tar gradvis över ansvaret för sitt lärande och får samtidigt lärarens och andra elevers stöd i att bättre förstå sig själva och sin omvärld. Den här boken ger konkreta förslag på hur du som högstadielärare kan osmsätta teorier om läsförståelse i praktiken. På så sätt uppfylls både skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag. För eleven innebär det mer än att klara kunskapskraven: Aktiv läskraft ger eleven möjlighet att utvecklas till en kreativ, kritisk och engagerad läsare, oavsett bakgrund eller förutsättningar för att lära.

Relaterade produkter