Lättläst it

Lättläst it - Utvärderingsblanketter Visa större

Lättläst it - Utvärderingsblanketter

12,10 € inkl.

Mer information

För utvärdering av kunskaper i informations- och kommunikationsteknik. Lättläst it-Utvärderingsblanketter är skapade som ett gemensamt arbetsverktyg för läraren och för eleven i IKT-undervisningen. Tack vare uppdelningen i konkreta mål på olika nivåer och olika delområden underlättar blanketterna utvärderingen av elevens kunskaper och stöder läraren i undervisningen och planeringen. Med hjälp av utvärderingsblanketterna kan både elev och lärare se vad eleven kan vad han eller hon bör lära sig. Samtidigt möjliggörs en mera individuell IKT-undervisning vilket är väsentligt inom specialundervisningen. De lättlästa utvärderingsblanketterna lämpar sig för utvärdering både i början av studierna, under studiernas gång och i slutet av studierna. Det är även möjligt att använda utvärderingsblanketterna i självutvärderande syfte. Utvärderingsblanketterna är en översättning av Tikas-arviointilomakkeet och grundar sig på Lättläst it-Lärarhandbok. Tillsammans skapar de en struktur för IKT-undervisningen och fungerar som verktyg för läraren så att undervisningen kan vara välplanerad, målinriktad och opartisk. Lättläst it - för alla som vill lära sig informations- och kommunikationsteknik på ett enklare sätt, www.larum.fi/lattlast_it. ISBN 978-951-8976-62-5