Ljud och fonem

Bygg med stavelser 2 Visa större

Bygg med stavelser 2

27,90 € inkl.

Mer information

Stavelsebygge tränar språklig medvetenhet på ett roligt sätt och ger samtidigt lästräning genom att alla ord presenteras i skrift, stavelse för stavelse. På så vis byggs en bro mellan barnets fonologiska medvetenhet och barnets förmåga att avkoda skrift. Materialet kan användas till både läsande och icke läsande barn med syftet att lotsa barnet från att laborera med orden muntligt till att kunna läsa dem. Materialet kan också användas i specialundervisning både till yngre barn som behöver extra stöd i sin läutveckling och till äldre barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Bygg med stavelser 1 utgår från ord med två stavelser. FK, skolår 1-3 30 bilder (105x75 mm) med tillhörande ordkort Levereras i ask