Loppis

Rea! Att lära in ute för hållbar utveckling F-9 Visa större

Att lära in ute för hållbar utveckling F-9 (Loppisprodukt)

1 Produkt

17,00 € inkl.

Mer information

Att lära in ute för hållbar utveckling vänder sig till lärare i årskurs F-9 som vill skapa förståelse och sammanhang kring begreppet hållbar utveckling. Bokens 340 sidor innehåller övningar som bäst genomförs utomhus på skolgården, i naturen nära skolan eller i samhället, men också konkret tips på för- och efterarbete inomhus. Här finns både korta och lite längre övningar och teman som bidrar till att ge eleverna handlingskompetens, insikt och möjlighet att påverka sin egen situation. Hållbar utveckling brukar sägas ha tre perspektiv, det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. Boken är indelad efter dessa och den ekologiska ingången behandlar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den ekonomiska ingången behandlar resurshushållning, livsstil och förädling av mat och andra produkter. Den sociala ingången innehåller övningar som handlar om global rättvisa och demokrati. Alla övningar är ämnesintegrerade och kopieringsunderlag finns sist i boken.