Loppis

Rea! Kropp, rörelse och hälsa i förskolan Visa större

Kropp, rörelse och hälsa i förskolan (loppisprodukt)

1 Produkt

7,00 € inkl.

Mer information

Barn är sin kropp och det är genom kropp och rörelse som de lär känna sig själva och sin omgivning. Nyare forskning lyfter fram betydelsen av stimulerande och motiverande rörelsemiljöer för barns utveckling och lärande mer än vad äldre forskning har kunnat visa. Boken tar upp områden som barns sätt att: vara i och bemästra sin kropp, utvecklas fysiskt och motoriskt, utveckla styrka och koordination, lära i olika fysiska miljöer.