Loppis

Rea! Att förebygga läs- och skrivsvårigheter -i förskola och skolans tidiga årskurser Visa större

Att förebygga läs- och skrivsvårigheter -i förskola och skolans tidiga årskurser (loppisprodukt)

1 Produkt

15,00 € inkl.

Mer information

Det finns ett växande intresse av att tidigt upptäcka barn som riskerar att få läs-och skrivsvårigheter, liksom av att fånga upp och stötta dessa barn och deras familjer. I den här boken redogör dyslexikonsult Barbara Pavey med utgångspunkt i ny forskning för vad vi vet om dyslexi idag. I boken behandlas bl.a. följande; -vikten av att tala, lyssna och förstå språk, -läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga barn, -läs- och skrivsvårigheter och andra samtidiga svårigheter, i synnerhet dyspraxi, -lekens betydelse, -metoder för att upptäcka barn med risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter.