Massage

Lugn och beröring Visa större

Lugn och beröring

40,82 € inkl.

Mer information

Beröring, massage, värme och stillhet sprider lugn och ro i kroppen. Lugnande hormoner flödar i blodet. De fungerar tvärtemot våra stresshormoner, som aktiveras när vi känner oss pressade och hotade. Lugn och ro-reaktionen har liksom dess motsats kamp eller flykt-reaktionen fundamental betydelse för hälsa och överlevnad. Enkelt och pedagogiskt redogör Kerstin Uvnäs Moberg här om lugn och ro-systemet och om oxytocinets samordnande roll.