Matematik

Läs in - räkna ut B Visa större

Läs in - räkna ut B

7,59 € inkl.

Mer information

Läs in - räkna ut är en serie arbetsböcker med kluriga uppgifter där det gäller att tänka logiskt och kreativt - att fundera och resonera! Häftet innehåller enkla texter och många olika typer av uppgifter. Exempel på områden är: Stryk under, ringa in, kryssa - att kunna följa en instrution. I vilken ordning? - att kunna ordna bilder i tidsordning (sekvenser). Vilken information? - vad behöver du veta för att kunna lösa en uppgift? På samma sätt - att jämföra och se vilka likheter som finns (analogi). Följ ledtrådarna - att använda uteslutningsmetoden för att lösa en uppgift. Mönster - att kunna förutsäga vad som kommer härnäst i en sekvens. Glyfer - att skapa och hämta information med hjälp av en glyfnyckel. Pusselbitar - att kunna dra slutsatser med hjälp av bilder (inferenser).

Relaterade produkter