Matematik

Rea! Att lära in matematik ute 2 Visa större

Att lära in matematik ute 2 (loppisprodukt)

1 Produkt

10,00 € inkl.

Mer information

Boken övningar är tänkta att användas som komplement till övrig matematikundervisning för att eleverna ska: förstå, färdighetsträna och befästa kunskap, använda sin kunskap i ett nytt sammanhang bli motiverade och intresserade. I många av övningarna ingår samarbete, rörelse och kunskap om naturen som naturliga moment. Eleverna får använda både fantasi och kreativitet och upptäcka att matematikens regler gäller såväl i läroboken som i naturen, liksom i resten av vårt samhälle. Att lyckas med praktiska övningar ute stärker självförtroendet och gör matematiken rolig och begriplig för fler elever.