Matematik

Starta med programmering Visa större

Starta med programmering

25,00 € inkl.

Mer information

Hur kan vi integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevernas matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar. Här får du tips på hur du och dina elever kan arbeta med problemlösning och träna på logiskt och kreativt tänkande. Programmering är ett pedagogiskt verktyg och en hjälp för att lösa problem, strukturera tankar, samarbeta och skapa kreativa lösningar.

Relaterade produkter