Modersmål / Svenska

Berätta.nu Visa större

Berätta.nu

69,60 € inkl.

Mer information

Berätta.nu syftar till att inspirera elever i högstadiet och gymnasiet att berätta kreativt. Boken är unik i sin uppbyggnad och kan ge en rivstart för ungdomar som behöver vidareutveckla sina egna idéer och omsätta dessa i muntligt och skriftligt berättande. Berätta.nu har tillkommit i samarbete mellan dramapedagogen Frances Dickens och skolklasser med en hög andel elever med engelska som andraspråk. Boken passar för alla elever som inspirationskälla för kreativt skrivande. För elever med svenska som andraspråk samt elever med språkstörning och/eller dyslexi utgör boken en välstrukturerad utgångspunkt för arbete med ordförråd och muntligt eller skriftligt berättande. Berätta.nu är en fristående fortsättning på Berätta tillsammans och beskriver liknande kreativa arbetsmodeller anpassade för äldre elever. Berätta.nu innehåller följande avsnitt: planera en berättelse, inledningar, cliffhangers, krokar och avslutningar, föremål, karaktärer - personer och figurer, känslor, miljöer, tal och ljud, fler sätt att skriva levande.