Modersmål / Svenska

Att lära in svenska ute F-9 Visa större

Att lära in svenska ute F-9

29,40 € inkl.

Mer information

Att lära in svenska ute vänder sig till lärare i årskurs F-9 som vill arbeta med svenskundervisning i uterummet, där fantasi och lust att skapa utvecklas. I olika miljöer tränar eleverna sin förmåga att uttrycka tankar och känslor, delta i samtal, reflektera och redovisa muntligt, samtidigt som de språkliga upplevelserna bearbetas, struktureras och dokumenteras. Naturkontakt och språkanvändning ger insikter om vikten av att delta i demokratiska processer för en hållbar värld. Fler än hundra utomhuspedagogiska övningar och 70 sidor kopieringsunderlag färdig att användas för dig som vill flytta ut undervisningen.