Modersmål / Svenska

God skrivutveckling, studiehandledning Visa större

God skrivutveckling, studiehandledning

10,99 € inkl.

Mer information

Studiehandledningen ger underlag för fem fortbildningsträffar om God skrivutveckling. Här kan du tillsammans med kollegor studera och diskutera innehållet i boken, integrera kunskaper och få en avgörande kompetenshöjning.