Modersmål / Svenska

Begreppsförståelse 10-pack Visa större

Begreppsförståelse 10-pack

22,50 € inkl.

Mer information

Ett helt nytt kartläggningsmaterial i begreppsförståelse! Nyare forskning visar att barn som saknar något av de grundläggande begreppen kan få stora svårigheter när de börjar skolan. Materialet är faktagranskat av leg. pedagog och logoped Astrid Frylmark, och utgår från övningar där barnet tillsammans med pedagogen ska svara på ett antal frågor. Hur säkra är barnen på vardagsbegrepp när de börjar skolan? Förstår alla de mest grundläggande saker som vardagsrutiner, färger, siffror, tid, och storlek? Det här är väsentliga kunskaper för att till exempel kunna ta instruktioner och följa med i skolan redan från skolstarten.