Modersmål / Svenska

Högläsning i praktiken - tematiserad litteraturläsning i förskolan Visa större

Högläsning i praktiken - tematiserad litteraturläsning i förskolan

55,00 € inkl.

Mer information

För att barn i förskolan  ska ges möjlighet att utveckla sitt språk är det en förutsättning att såväl högläsning som samtal är planerade och att de genomförs på ett medvetet sätt. Ett medvetet sätt att arbeta med litteratur och högläsning i meningsfulla sammanhang är tematiserad litteraturläsning. När högläsningen integreras i ett sammanhang som är meningsfullt för barnen och har en central roll i ett tematiskt arbete har förskolepersonalen möjlighet att skapa en samlad kunskapskontext, det vill säga en röd tråd.

I den här boken får du 15 konkreta exempel på teman som utgår från barnlitteratur. I varje tema ger författaren förslag på hur du kan förbereda, genomföra och bearbeta respektive tema. Med boken följer ett digert digitalt material med till exempel brev från bokens karaktärer, känslokort, bildkort och skattjaktsbingo. Boken innehåller även en mängd tips på barnlitteratur kopplat till respektive tema. Boken är skriven för blivande och yrkesverksamma pedagoger i förskolan.

Relaterade produkter