Naturvetenskap och miljö

Naturvetenskap och teknik i förskolan -med utemiljön som inspiration Visa större

Naturvetenskap och teknik i förskolan -med utemiljön som inspiration

22,30 € inkl.

Mer information

Naturvetenskap och teknik är spännande, rolligt och inbjuder till lekfullt utforskande tillsammans med barnen. Utomhusmiljön används ofta för fri lek, men utevistelsen kan bidra med så mycket mer. olens glitter i frosten på senhösten kan väcka många frågor både kring vattnets former och kring ljus och optiska fenomen. Såpbubblans dans över gården kan också inbjuda till funderingar över ljus, färger och vart vinden blåser. Barn är upptäckare och utforskar sin omgivning på ett naturvetenskapligt sätt med hela kroppen. En strategi för barns lärande är att medverka till att barn blir nyfikna och undersöker omvärlden. Vi vill med den här boken visa att naturvetenskap och teknik med utomhusmiljön som inspiration är lustfyllt och utvecklande.