Problemlösning

Lös ett problem i veckan, Nivå 1 Visa större

Lös ett problem i veckan, Nivå 1

38,90 € inkl.

Mer information

Kopieringsmaterial för att träna problemlösning. Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som grunduppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande. Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar. Lös ett problem i veckan - nivå 1 riktar sig till elever från årskurs 1 till 2.

Relaterade produkter