Socialt beteende

Att vända en klass - från oro till fokus, lärarhandledning Visa större

Att vända en klass - från oro till fokus, lärarhandledning

57,34 € inkl.

Mer information

Boken ger en mängd tips om rutiner samt listor och modeller som underlättar i det dagliga arbetet. Hur vänder man en stökig klass? Arbetsro, koncentration, fokus, engagemang och motivation – det vill väl alla som leder grupper med barn och ungdomar ha. Författarna sticker inte under stol med att det krävs krafttag att vända en klass från oro till fokus. Att vända en klass är uppbyggd kring ett antal principer. Kring dessa principer diskuterar John Steinberg bl.a. om ledarskap, värdegrund och resultat, och Åsa Sourander konkretiserar med sina exempel på hur hon har gjort i ”sin” klass. På ett vardagsnära sätt behandlas även problematiska och svåra situationer.