Socialt beteende

... och för några går det ofta fel! Faktabok Visa större

... och för några går det ofta fel! Faktabok

37,90 € inkl.

Mer information

Tonåringars reaktioner och handlingar påverkar dagligen lärare, föräldrar och andra som på nära håll får uppleva ungdomshjärnans mognad och utveckling. Inte sällan får hem och skola reaktioner i form av en berg-och-dal-bana av känslor och kaos från de unga som ofta var både lugna och samlade innan puberteten kom dundrande in. Resultat i nyare forskning på tonårshjärnan presenterar viktiga och spännande utgångspunkter för problemställningar som: Hur kan vuxna ge ungdomar goda utgångspunkter för lärande och emotionell utveckling? Hur kan vuxna lyfta fram och uppmärksamma det bästa hos varje tonåring? Hur kan vuxna få ungdomar i problemsituationer att finna och utveckla sina positiva möjligheter? Den nyare hjärnforskningen fokuserar på tonåringars neurologiska mognad och utveckling och en del av forskningsresultaten väcker ett antal intressanta problemställningar för den som arbetar med och umgås med tonåringar. Är det kanske inte så att puberteten är orsaken till allt som sker av förändringar och frustrationer i tonåren? Några forskare pekar på att det sker så mycket med hjärnan i den här perioden att det närmast kan vara aktuellt med väsensskillnad av typen: "Ombyggnadsarbete pågår, räkna med en del besvär!" Boken vänder sig till blivande och verksamma lärare i grundskolans mellan- och högstadium. Den kan också vara av intresse för t.ex. skolpsykologer och föräldrar med intresse av ungdomars utveckling.