Specialpedagogik och elevvård

Barn med behov av särskilt stöd, faktabok Visa större

Barn med behov av särskilt stöd, faktabok

52,48 € inkl.

Mer information

Boken ger grundläggande kunskaper om de vanligaste grupperna av funktionsstörningar. Samtliga kapitel har en liknande uppläggning av definition, förekomst, orsaker, teorier, kartläggning och åtgärder. Författarna är alla ledande inom sina områden. I denna nya upplaga (tredje upplagan) har tonvikten lagts på en presentation av olika problem och åtgärder som är speciellt aktuella i förskolan, grundskolan och på gymnasiet.