Specialpedagogik och elevvård

Rea! Att utveckla elevhälsa, faktabok Visa större

Att utveckla elevhälsa

1 Produkt

25,00 € inkl.

Mer information

Hur kan arbetet kring elever i behov av stöd utvecklas på bästa sätt? Vad är framgångsfaktorer när man ska utveckla ett elevhälsoarbete på en skola eller i en kommun? Vilka fällor och hinder finns att ta sig förbi? Hur kan man organisera, leda och utveckla elevhälsoarbetet på bästa sätt? Petri har skrivit en bok för lärare, arbetslag, elevhälsopersonal och skolledare som kan användas i utvecklingsarbetet på såväl den enskilda skolan som i en förvaltning eller kommun. Varje avsnitt i boken innehåller konkreta frågor som kan användas för att kartlägga, analysera och diskutera nuläget och stödja utvecklingen i en önskad riktning. I boken delger Petri sina erfarenheter från mer än tio års uppdrag kring elevhälsa och lärande runt om i Sverige.