Specialpedagogik och elevvård

Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka Visa större

Psykisk hälsa i skolan : främja, skydda och stärka

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer.

Mer detaljer

29,00 € inkl.

Mer information

Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på friskfaktorer. Boken ger svar på frågor som:

Hur kan vi .

stärka alla elevers psykologiska motståndskraft mot psykisk ohälsa och hjälpa dem att förstå och hantera livets motgångar? anpassa lärmiljön och undervisningen för att ge alla elever en chans att må bra i skolan? bemöta elever som mår dåligt så att de känner sig sedda och lyssnade på?


Idag går mycket tid och kraft åt till att ge individuellt stöd till enskilda elever. Skolöverläkaren Kristina Bähr visar hur vi kan komma ifrån den situationen så att vi kan fokusera på vårt huvuduppdrag - att se till att alla elever lyckas i skolan. Hon beskriver ett förhållningssätt som kan ligga till grund för det hälsofrämjande arbetet och visar också genom konkreta råd och exempel var fokus bör ligga - vad vi ska göra och inte.

Psykisk hälsa i skolan riktar sig till lärare, elevhälsoteam, rektorer, skolhuvudmän och alla andra vuxna i skolan som vill främja barn och ungdomars psykiska hälsa - så att de får de bästa tänkbara förutsättningar att må bra i skolan och livet.

Kristina Bähr är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin med en bakgrund från bland annat Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har arbetat i skolan sedan 2004, numera som skolöverläkare. Hon driver också den populära Hjärnpodden.

Relaterade produkter