Språk

Rea! Att lära in engelska ute 2 Visa större

Att lära in engelska ute 2 (loppisprodukt)

1 Produkt

9,00 € inkl.

Mer information

Att låta elever utveckla sitt språk genom att uppleva, vara aktiva och kommunicera med varandra i en tillåtande miljö där platsen har central betydelse - det är huvudsyftet med den här lärarhandledningen. Utomhuspedagogikens grundfilosofi handlar om att lära genom att uppleva och reflektera, som enskild individ såväl som i grupp och du som språklärare får här verktyg och inspiration till att klivet över tröskeln ut från det ena klassrummet till det andra.