Språkutveckling

Stamning hos barn Visa större

Stamning hos barn

19,80 € inkl.

Mer information

Har du ett barn i din närhet som stammar? Vill du veta mer? Boken Stamning hos barn tar på ett enkelt och pedagogiskt sätt upp vad stamning är. I boken får du ta del av de teorier som finns runt stamningens uppkomst. Här finns också tips om hur du på bästa sätt kan bemöta och stötta barnet i vardagen, och vilken hjälp du kan få. Stamning hos barn vänder sig till förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan. Även föräldrar kan ha stor nytta av boken.