Språkutveckling

Bornholmsmodellen. Vägen till läsning, faktabok med kopieringsunderlag Visa större

Bornholmsmodellen, språklekar i förskoleklass

70,00 € inkl.

Mer information

Bornholmsmodellen består av strukturerade språklekar som övar upp barnens fonologiska medvetenhet, det vill säga medvetenheten om språkets ljudmässiga uppbyggnad, vilken har avgörande betydelse för läsinlärningen. Utöver Ingvar Lundbergs systematiska språklekar innehåller boken metodiska tips, konkreta exempel och kopieringsunderlag -allt för att underlätta lärarens praktiska arbete. Här finns repetitionslekar för de elever som behöver träna mer och arbetblad och svårare övningar för de elever som behöver ytterligare utmaningar. Till materialet hör en bildbank med 300 bildkort med åtkomst på webben i utskrivbart format - inloggningskod medföljer boken.

Relaterade produkter