Språkutveckling

Språkglädje Visa större

Språkglädje

38,50 € inkl.

Mer information

För att barn ska kunna utveckla ett rikt språk behöver de uppmuntran och språklig stimulans. I denna bok presenteras en mängd rim, ramsor, fingerlekar, hemliga språk, sånger, gåtor, talesätt, berättelselekar och andra former av språklekar och språkliga övningar. I ett inledande avsnitt redogör författaren för olika faktorer som inverkar på barns språkförmåga samt tydliggör hur barns språk kan stimuleras på olika sätt. Författaren betonar att språklig medvetenhet, t.ex. om språkljud och orddelar, underlättar läsinlärningen. Hon visar också vilken betydelse föräldrarna har för barnens språkutveckling och ger praktiska råd om hur man kan skapa en god språklig miljö i hemmet, förskolan och skolan. Boken är avsedd som en kunskaps- och inspirationskälla för alla som möter barn i åldrarna 3 till 11 år. I denna andra reviderade upplaga har det tillkommit en mängd nya språklekar, talesätt och ordspråk.