Språkutveckling

Alla kan lära sig läsa och skriva, faktabok Visa större

Alla kan lära sig läsa och skriva

13,00 € inkl.

Mer information

För att bli läsare behöver barnet förstå hur det alfabetiska systemet fungerar och få uppleva läsandets glädje och mening. I denna lättlästa lilla pocketbok berättar professor Ingvar Lundberg om hur tal och skrift samspelar och om hur barnets väg att knäcka den alfabetiska koden och bli läsare faktiskt ser ut. Konkreta tips och många aha-uppleverser gör detta till en unik ”startbok” för alla vuxna som vill leda barnet in i böckernas värld!