Språkutveckling

Barns tidiga läsning, faktabok Visa större

Barns tidiga läsning, faktabok

25,00 € inkl.

Mer information

Att lära sig läsa är en betydelsefull händelse i ett barns liv. Läsförmåga ger tillträde till böckernas värld och är nyckeln till kunskap om världen. Hur kan man leda nybörjare så att deras läsutveckling blir en positiv resa? Det är den enkla, men viktiga frågan i denna bok. Karin Taube, en av våra mest kända läsforskare, delar med sig av sin kunskap om barns tidiga läsning. Ur innehållet - Hur står det till med läsförmågan i Sverige i dag enligt nationella och internationella undersökningar? - Vad innebär begreppet språklig medvetenhet och hur kan denna stimuleras? - Vilka teorier om läsprocessen finns och vilka olika steg i barns läsutveckling kan urskiljas? - Vilka läsinlärningsmetoder finns och hur hänger de samman med teorier om läsprocessen? - Vilka faktorer påverkar barns läsförståelse och med vilka strategier kan den stödjas? - Hur hänger barns läsförmåga samman med deras självbild, motivation och lärande? - Varför är flickor bättre läsare och vad kan göras för att stödja pojkarnas läsning? Boken vänder sig till alla som studerar utbildningsvetenskap, blivande och färdigutbildade lärare inom förskolan och grundskolans tidiga år samt föräldrar. Karin Taube är professor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet.