Språkutveckling

Språkstörning - en pedagogisk utmaning Visa större

Språkstörning - en pedagogisk utmaning

24,94 € inkl.

Mer information

Språkstörning är en funktionsnedsättning som ställer stora krav på pedagogens kunnande och flexibilitet. Elever med språkstörning behöver en lugn och tillrättalagd lärandemiljö med mycket visuellt stöd. I den här boken får pedagoger som undervisar tonårselever många konkreta förslag på bemötande och sätt att undervisa. De traditionella skolämnena tas upp och även olika sätt att kommunicera, liksom alternativa verktyg i undervisningen. Läsaren får följa med på ett antal lektioner som ges som fallbeskrivningar och tillsammans med författaren fundera över vad som var bra och vad som kunde ha gjorts bättre. Författaren är speciallärare och har lång erfarenhet av elever med språkstörning. Hon arbetar på Hällsboskolan i Sigtuna, en statlig specialskola för elever med grav språkstörning. Skolan är nära knuten till Resurscenter tal och språk. Både skolan och resurscentret tillhör SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten.