TAKK (Tecken som AKK)

TAKK Tecken som AKK Visa större

TAKK Tecken som AKK

38,01 € inkl.

Mer information

"TAKK – Tecken som AKK är det mest vanliga ""formella"" AKK-sättet i Sverige. TAKK är både en metod" och ett sätt att kommunicera som omgivningen använder sig av för att kommunicera med en individ med funktionsnedsättning. Tillämpning av TAKK ska alltid ske i förhållande till en individs behov. Boken har tre delar. Teoridelen ger en introduktion till kommunikation, språk och språktillägnande och till Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Frågor besvaras som Vad är TAKK? Vem behöver TAKK? Hur skiljer sig TAKK från annat teckenanvändande? Läsaren får en översikt över aktuell forskning inom AKK och TAKK. Metoddelen ger stöd i hur vi kommer igång att använda TAKK. Den avslutande diskussions- och framtidsfrågedelen beskriver behov av bl a policy, rättigheter och utbildning.Tecken som AKK utkom första gången 2004.

Relaterade produkter