Taluppfattning 0–1000

Box Träna taluppfattning 1-100 (Träna matematik) Visa större

Box Träna matematik, Träna taluppfattning 1-100

6,00 € inkl.

Mer information

Träna matematik är en serie träningshäften som riktar sig till äldre elever, men där det matematiska innehållet är på en lägre nivå. Ibland kan elever på högre årskurser tycka att det är tråkigt när bilder och layout riktar sig till lägre årskurser. Här får dessa elever chansen att arbeta med ett material där layout och bilder är anpassade efter deras ålder. Givetvis passar häftena också som extra träning för elever i årskurs 1-3. Träna matematik tar upp baskunskaper inom i första hand taluppfattning och tals användning. I varje häfte finns förklarande exempelrutor och därefter får eleven möjlighet att öva på just det momentet. Häftena är uppbyggda på samma sätt. Det inleds med ett uppslag där eleverna får träna matematiska ord och begrepp. Häftena kan användas som repetition eller extra träning. Häftena är tunna (16 sidor + omslag) så att eleverna ska få en möjlighet att känna tillfredsställelse och glädje över att ha arbetat igenom en hel bok. Alla häften är i fyrfärg och formatet är 170x240 mm. I serien Träna matematik ingår Taluppfattning 1-10, taluppfattning 1-20, taluppfattning 1-100, addition 1-10, addition 1-20 (ingen tiotalsövergång), subtraktion 1-10, subtraktion 1-20 (ingen tiotalsövergång).

Relaterade produkter