Teknisk- och textilslöjd

Röda trådar - en idé och metodikbok i textilslöjd för elever med funktionsnedsättning Visa större

Röda trådar - en idé och metodikbok i textilslöjd för elever med funktionsnedsättning

35,00 € inkl.

Mer information

Röda trådar - en idé och metodikbok i textilslöjd för elever med funktionsnedsättning. Titeln Röda trådar anspelar på att det finns en eller flera röda trådar som genomsyrar undervisningen. En genomtänkt pedagogik för hela slöjdprocessen är en förutsättning för att nå en optimal inlärningssituation. I undervisningen fästes de röda trådarna på ett sådant sätt att de utvecklar eleven och därmed även läraren. Alla röda trådar binds samman så att den sammanlagda kunskapen blir befäst och sitter kvar hos eleven. Boken är indelad i två delar, Metodik och Tekniker. I metodiken lyfter författaren fram metoder som på olika sätt stödjer och utvecklar elevens förmågor. I tekniker presenteras olika hantverkstekniker inom textilslöjden. Bente Pettersson har utvecklat textilslöjdens pedagogik för elever i särskolan. I sin pedagogik förenar hon förskolepedagogik med slöjdens hantverk. I den här boken visar hon hur läraren praktiskt kan vägleda och utmana eleven till att utveckla både sin självständighet och motorik.